Rekordsommar för turismen – Tillväxtverket

Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst.

Antalet övernattningar ökade till 25 miljoner under juni, juli och augusti. Det är en uppgång med 3,4 procent jämfört med samma period i fjol. De utländska övernattningarna ökade med 6,6 procent medan de svenska steg med 2,1 procent. Av de utländska besökarna ökade antalet övernattningar från Tyskland, Nederländerna, Norge och Storbritannien mest.

Liksom förra sommaren ökade också logiintäkterna på hotell, vandrarhem och i stugbyar i nästan alla landets regioner. Under juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med 4,1 procent till 1,98 miljarder kronor. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst; plus 14,1 procent.

Övernattningarna ökade mest i stugbyar följt av hotell och vandrarhem. På hotellen steg logiintäkterna under juni-augusti med drygt 262 miljoner kronor till 5,3 miljarder kronor. Antalet sålda rum ökade med två procent.

– Turismen är en viktig näring för Sveriges ekonomi. Med det kunskapsunderlag som turiststatistiken ger oss kan vi rikta insatser för att stärka turistföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.