Diplomeras för sina insatser inom palliativ vård – Landstinget Dalarna

Under året diplomerades tre läkare och tre sjuksköterskor från Landstinget Dalarna för sitt arbete inom palliativ vård (lindrande vård i livets slutskede). Sammanlagt har Landstinget Dalarna nu fyra läkare och sex sjuksköterskor som har blivit diplomerade för sina insatser.

Redan 2005 började Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) att diplomera läkare i Sverige som utmärkt sig inom den palliativa vården. Samma år diplomerades Gunilla Lundquist som första läkare i Landstinget Dalarna. Sedan dess har man arbetat vidare med att utveckla den palliativa vården och i år var det Lena Hagströms, Lars Gustafssons och Sinikka Mattolas tur att få sin diplomering.
– Det känns såklart väldigt bra att bli diplomerad. Det är alltid roligt när man når ett mål och det blir officiellt, säger Lena Hagström.

Från 2011 finns det även möjlighet för sjuksköterskor att bli diplomerade. I år har Susanne Andersson, Anita Bladfält och Carina Högberg från Landstinget Dalarna också fått sin diplomering.
– Det är ett erkännande för den kunskap och kvalificerade vård vi kan erbjuda våra svårt sjuka patienter och deras närstående, säger Susanne Andersson.

Det krävs för att bli diplomerad

För att bli diplomerad som läkare behöver man bland annat ha två års kliniskt heltidsarbete inom palliativ medicin, erfarenhet av utvecklingsarbete eller forskning inom palliativ medicin och undervisningserfarenhet.

De sjuksköterskor som blir diplomerade ska bland annat ha 5 års kliniskt arbete på specialiserad palliativ enhet med multiprofessionellt team, erfarenhet av utbildnings-, utvecklings-, eller projektarbete och erfarenhet av konsultativt arbete.

Landstinget Dalarna arbetar med att utbilda och utveckla samarbeten med andra verksamheter i Dalarna och nationellt för att den palliativa vården ska bli ännu bättre i framtiden.
– Vår förhoppning är att fler av våra duktiga läkare och sjuksköterskor ska bli diplomerade framöver, säger Ulrika Gärdsback, verksamhetschef för den specialiserade palliativa vården i Landstinget Dalarna.

De diplomerade läkarna arbetar i Falun, Rättvik och Ludvika och sjuksköterskorna i Mora och Borlänge.

I Sverige finns det idag totalt 96 läkare 57 sjuksköterskor som klarat kraven för diplomering.