Vansbromodellen vinner pris

Ambulanspersonalen i Vansbro är riktiga förebilder när det gäller att samarbeta över gränserna och ta hand om svårt sjuka patienter. De jobbar efter Vansbromodellen, ett arbetssätt som fick pris vid den Nationella konferensen i palliativ vård i år.

I Vansbro arbetar ambulanspersonalen inte bara med akutverksamhet och transporter. Man gör också bedömningar hemma hos patienter och hjälper dem att komma till rätt vårdenhet. En del behöver komma till akutsjukhus och andra behöver komma i kontakt med primärvården. Ibland kan behandling i hemmet räcka och då ger man vård direkt i samråd med läkare.

Bland de som behandlas hemma finns patienter som är i livets slutskede och då samarbetar man med kommunens palliativa team.
– Det känns viktigt att underlätta just för den här typen av patienter, eftersom de ofta är svårt sjuka. Om vår bedömning är att vi kan ge patienten vård i hemmet gör vi det. Det kan till exempel handla om att sätta kateter eller ge smärtstillande och lugnande läkemedel, säger Monica Munters, en av grundarna till Vansbromodellen.

Arbetet med Vansbromodellen började när en sjuksköterska, som hade varit tjänstledig för att arbeta som distriktssköterska, kom tillbaka till ambulansen. Han reagerade på att han inte längre kunde ge samma vård till de patienter han mötte som han hade kunnat under tiden som distriktssköterska.
– Då startade vi projektet, för att undersöka hur vi skulle kunna arbeta gemensamt för att förbättra vården och underlätta för våra patienter, säger Monica.

Förebild för andra

Sedan starten 2007 har flera andra landsting tagit kontakt med ambulansen i Vansbro för att få veta mer om hur man arbetar. Idag använder sig flera landsting av Vansbromodellen.
– Vi är föregångare. Det är kul att andra intresserar sig för vårt arbetssätt och kan ha nytta av det vi har arbetat fram, säger Monica.

Samarbetet utvecklas

I Vansbro fortsätter man att utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Just nu arbetar man med ett projekt för att förbättra samarbetet mellan ambulans, kommun och primärvård för personer som bor på sjukhem eller har hemsjukvård.
– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vården för de patienter som vi har ett gemensamt ansvar för, säger Monica.

Belönas för sitt arbete

Vid den nationella konferensen i palliativ vård i år vann Vansbromodellen pris för sitt arbetssätt och nytänkande med motiveringen Låt hjärtat vara med – något utöver det vanliga. Tidigare har man också fått ett hedersomnämnande i samband med att Dagens medicin delade ut Guldskalpellen.