Hjärtstartare räddar liv – Landstinget Dalarna

Sedan i somras finns en hjärtstartare vid huvudentrén på Falu lasarett. Hjärtstartaren ska rädda liv genom att användas tillsammans med hjärt-lungräddning om någon får hjärtstopp i och runt omkring entrén.

Genom att påbörja hjärt-lungräddning (HLR) och ge tidig defibrillering med en hjärtstartare ökar chansen att ett hjärta börjar slå normalt igen efter ett hjärtstopp. Kunskapen om hjärt-lungräddning har ökat under de senaste åren och hjärtstartare har placerats ut i allmänna lokaler där det samlas mycket folk. På Falu lasarett finns det flera hjärtstartare och nu har man även placerat ut en i huvudentrén.

Utbildat personal

– Vid entrén rör sig mycket folk och det är en naturlig plats för en hjärtstartare så att man snabbt kan ge rätt hjälp. Vi har utbildat personalen i receptionen vid huvudentrén och cafeterian så att de kan utföra hjärt-lungräddning med hjärtstartare om någon får ett hjärtstopp i eller omkring entrén, säger Ulla Gunnarsson HLR-instruktör/organisatör.

När receptionen eller cafeterian inte är öppen finns det möjlighet för annan personal eller allmänhet att använda hjärtstartaren. Platsen där hjärtstartaren sitter är väl uppmärkt med en skylt.
– Hjärtstartaren är självinstruerande och ger tydliga instruktioner så att i princip vem som helst kan använda den. Men det är viktigt att kunna hjärt-lungräddning också, eftersom det oftast inte räcker med enbart en hjärtstartare som behandling vid ett hjärtstopp, säger Ulla.

Fler hjärtstartare kommer

Landstinget har beställt fler hjärtstartare, bland annat till sidoentréer på Falu lasarett, och på sikt kommer fler hjärtstartare att placeras ut i landstingets lokaler runt om i länet.
– Planen är att vi ska placera ut hjärtstartare där det rör dig mycket folk. Men innan vi placerar ut dem behöver vi förbereda oss noga genom att utbilda och ha en tydlig rutin för hur hjärtstartaren ska skötas. Vi måste kunna lita på att den är i gott skick och fungerar som den ska när den sitter uppe, säger Ulla.

Så gör du om någon får hjärtstopp

Larma 112 
Larma efter hjälp så snart du kan efter att ha konstaterat att en person saknar
livstecken. Tala om vad som hänt och var hjälpen behövs.

Ge hjärt-lungräddning (HLR)
Påbörja omedelbart HLR (hjärt- lungräddning). HLR håller igång syresättningen
i kroppen manuellt. Det ökar också chansen att lyckas med en defibrillering
(stöt från hjärtstartare) med tre gånger mot att HLR inte har utförts.

Tidig defibrillering (stöt från hjärtstartare)
Med en stöt från en hjärtstartare försöker man avbryta det elektriska kaos som
pågår i hjärtat så att det har en möjlighet att börja slå normalt igen.