Södra Dalarnas Sparbank medverkar i Almedalen

on

wuugfc2xnam1ucnojlngBankens Vd Mirja Herrdin och personalchef Catarina Wahlert finns på plats i Almedalen för att tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och andra sparbanker sprida kunskap om Sparbankerna och visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Det finns studier som visar att närvaron av lokala sparbanker bidrar till en bättre kapitaltillgång för mindre och medelstora företag och därmed mer välmående samhällen där människor vill leva och verka. Att ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, att öka växtkraften även bortom storstäderna är därmed viktigt.

Sparbankerna tycker att Sverige behöver konkurrens på bankmarknaden och att mångfald också bland storlek och associationsform är en tillgång för Sverige. Därför ställer vi oss frågan varför det är nödvändigt med regelverk som missgynnar mindre banker och snedvrider konkurrensen när banksektorn regleras alltmer i finanskrisens kölvatten. För att sätta ett större fokus på dessa frågor arrangerar Sparbankerna och Sparbankernas Riksförbund ett antal aktiviteter under Politikerveckan i Almedalen som lyfter dessa frågor.