Svensk Luftambulans välkomnar Konkurrensverkets prövning

ermes2uibs42kuimnfhp

– Det är bra att Konkurrensverket prövar anmälan från Svenska Flygbranschen angående Svensk Luftambulans pågående och planerade verksamhet. Det säger Paul Carbonnier, förbundschef i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Bakgrunden är en anmälan från bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen som företräder ett hundratal företag, däribland olika helikopteroperatörer. I anmälan hävdas att den verksamhet med ambulanshelikoptrar, som för närvarande har startats och byggs upp inom landstingen i Värmland och Dalarna samt Västra Götaland, snedvrider konkurrensen. Offentliga medel ska inte användas till konkurrens på en väl etablerad och fungerande marknad menar anmälarna.

– Vi avvaktar nu Konkurrensverkets fortsatta handläggning av ärendet. Ett motiv för vår verksamhet är att arbeta för att vi som invånare får samma förutsättningar för prehospital akutomhändertagande var man än bor i landet.Så är inte fallet idag. Idag finns inte det nationella sammanhållande perspektivet på ambulanshelikopterverksamhet och en stor del av Sveriges yta är inte ens täckt, säger Paul Carbonnier.

En ambulanshelikopter är idag en flygande vårdavdelning där avancerad sjukvård kan bedrivas redan på väg till sjukhus.En ytterligare stor fördel är att transporten kan genomföras direkt från olycksplats till eventuell specialiserad vårdnivå på annan plats i landet. Det finns stora fördelar med samordning av verksamheten. Standardiserade bemanningskoncept, medicinsk utrustning och möjlighet att samverka kring en reservhelikopter och reservdelslager är några av fördelarna.

Verksamheten i Svensk Luftambulans bygger på slutsatser och rekommendationer i den nationella utredningen ”Vård på vingar” som arbetats fram i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi på uppdrag av landsting och regioner, samt på utredningen ”Helikoptern i samhällets tjänst” som Leni Björklund ansvarade för på uppdrag av regeringen.