Läget på elmarknaden september

bgrkflqphrl17tgggpez

Vattenmagasinen i Norden fylls på igen efter en torr period i augusti, och en ny period av blåsigare väder ökar produktionen i våra vindkraftverk. Detta håller tillbaks en höjning av spotpriserna på el.

Kärnkraftverken i Sverige fortsätter att gå på halvfart, fyra av tio står still för revision. Oskarshamn 1 är dessutom för tillfället ur drift på grund av luftläckage i kondensorn.

Priserna på kol och olja har vänt upp något, men turbulensen på finansmarknaden medför att man kan räkna med fortsatta svängningar på bränslepriserna. Följer en längre avmattning av ekonomin påverkar det efterfrågan på energi, och priset på energi blir lägre.

En kabelrevision i södra Norge gör att Norge har ”inlåst kraft”, vilket i sin tur ökar prisområdesskillnaderna i Sverige.