Andelen hyresrätter minskar – bostadsrätter ökar kraftigt

ygqja7hy1tlcpddeidmf

På femton år har antalet bostadsrätter ökat med hela 52 procent. Samtidigt tappar hyresrätterna mark. Under samma period har andelen hyresrätter bara ökat med 8 procent. I vissa kommuner har antalet till och med minskat. Det visar färska siffor från SCB som Fastighetsägarna låtit ta fram. Idag presenteras en lista över hur de olika boendeformerna förändrats över tid i Sveriges alla kommuner.

Fastighetsägarna har jämfört data från SCB (Statistiska Centralbyrån) över antalet lägenheter per boendeform i alla svenska kommuner för år 1990 och år 2014. Det ger en bra bild över boendeformernas utveckling i landet som helhet samt i varje kommun. Trenden är tydlig – andelen hyresrätter minskar och antalet bostadsrätter på marknaden ökar.

– Hyresrätten är viktig för alla som inte vill eller kan äga sitt boende, men den är också viktig för samhällsekonomin. Med fler hyresrätter ökar rörligheten så att människor lättare kan ta ett jobb eller söka en utbildning i en annan stad, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Anmärkningsvärt är att kommuner runt Stockholm, som Solna, Upplands-Väsby, Sundbyberg, Lidingö och Nacka haft den största minskningen av hyresrätter i absoluta tal. Detta beror på en kraftig ombildning till bostadsrätter. I Stockholms kommun, som ligger i botten, har antalet hyresrätter minskat med drygt 57 000 lägenheter sedan år 1990. I hela landet har antalet bostadsrätter ökat med nästan 360 000 lägenheter sedan år 1990. Under samma period ökade antalet hyresrätter med bara 130 000 lägenheter.

– Hyresmarknaden är hårt reglerad medan bostadsrättsmarknaden är fri. Det kombinerat med gynnsamma skatteregler, som ränteavdraget för det ägda boendet, har skapat den dysfunktionella bostadsmarknad vi har idag med en enorm brist på hyresrätter som följd. När regeringen nu kommer med ett subventionspaket är det missriktat. För en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad kommer strukturella reformer alltid att vara viktigare än tillfälliga tillskott av skattemedel. Hyresrätten behöver inte subventioner. Ge den istället förutsättningar för egen bärkraft, menar Rudolf Antoni