Halverad risk för Vasaloppsåkare att få hjärtinfarkt

bioajosiasuqc0w9n2cl

En halvtimmas motion varje dag kan förebygga flera av våra stora folksjukdomar. I en avhandling gjord av överläkaren Ulf Hållmarker, där han jämförde 200 000 Vasaloppsåkare med en halv miljon slumpvis utvalda svenskar, kunde han konstatera att skidåkarna halverade risken att få stroke eller hjärtinfarkt.

Det är sedan länge känt att stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes kan förebyggas om man motionerar regelbundet.
Ulf Hållmarker som har varit Vasaloppets tävlingsläkare i många har gjort flera vetenskapliga studier baserat på deltagare i Vasaloppet.

Nyligen redovisade han en avhandling vid Uppsala universitet där resultatet visade att skidåkarna löpte hälften så stor risk att få en första stroke eller hjärtinfarkt jämfört med övriga befolkningen.

För de skidåkare som ändå drabbas är risken att återinsjukna eller att dö 30 procent lägre när det gäller hjärtinfarkt och 15 procent lägre vid stroke. Om en skidåkare skulle få en stroke blir den dock lindrigare jämfört med den som inte tränar.

Överläkare Hållmarker, som också är doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, menar att tre timmars fysisk aktivitet varje vecka, att äta sunt och att inte röka har stor betydelse för att minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

I avhandlingen analyserades medicinsk data från 200 000 Vasaloppsåkare som jämfördes med en halv miljon slumpmässigt utvalda svenskar.

Ulf Hållmarker redovisade att tränade personer hade en något ökad risk att få förmaksflimmer, som är en sjukdom som ibland är orsaken till att man får en stroke.

Ansträngande idrotter som skidåkning kan leda till hjärtstopp, vilket är allvarligt. Men det är inte särskilt vanligt. Det drabbar ungefär en på 50 000 Vasaloppsåkare och 25 procent kan räddas vid en snabb insats. Och räknat på 1 miljon skidtimmar eller löptimmar händer det 2-3 gånger. Risken att få hjärtstopp uppvägs därför i allra högsta grad med den hälsobringande effekt motion har, menar Hållmarker.

Delstudier som tidigare redovisats visade bland annat skidåkare har 30 procent lägre risk att under de kommande 10 åren drabbas av cancer som är kopplat till livsstil, vilket är cancer i njurar, bukspottkörtel, gallblåsa, tjocktarm, lungor och livmoder. Skidåkaren hade dock en högre andel hudcancer vilket man tror beror på att de ofta tränar utomhus.