Södra Dalarnas Sparbank finansierar medicinsk utrustning för 1,3 miljoner kronor till Avesta Lasarett

iueun3wa6j9mrgpanxzs

Södra Dalarnas Sparbank kommer att skänka 1.3 miljoner kronor till Avesta Lasarett för att finansiera strategisk sjukvårdsutrustning under förutsättning att landstingsstyrelsen beslutar att ta emot medlen. Det sker inom ramen för Sparbankens samhällsnytta Tro, Hopp & Klöver, i syfte att utveckla det lokala samhället.

Avesta lasarett är unikt då merparten av personalen är fast anställd. Det säkerställer hög kompetens och gör också att dyra lösningar med stafettläkare inte behövs. På lasarettet finns också specialistkompetens som inte fullt ut kan utnyttjas genom brist på relevant utrustning.

Medlen är dels avsedda till inköp av en ny ultraljudsapparat som möjliggör snabbare diagnos i akuta, ibland livshotande, situationer. Därtill kommer en maskin (”Lucas”), för hjärt- och lungräddning vid såväl akutmottagningen som under transport till och mellan sjukhus.

Den andra stora delen går till en ny så kallad endoskopistapel, för kameraundersökning av mage och tarm (viktig för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer). På Avesta Lasarett finns läkare med erkänd specialistkompetens, inom gastro- och koloskopi. Genom den nya utrustningen kan specialistkompetensen utnyttjas och väntetider kan systematiskt betas av för innevånare i såväl Dalarna som i närområdet. Därutöver kommer det även bidra till att minska merkostnaderna för att skicka patienter till kliniker främst i Stockholm.

Sammantaget kommer den nya utrustningen att stärka lasarettets profil som ett närsjukhus med dygnet runt öppen akutmottagning, med en växande verksamhet i valda specialistområden. Till saken hör att Avesta redan lyckats bredda sitt patientunderlag genom avtal med landstinget i Västmanland.

För oss är samarbetet med Avesta lasarett ett ovanligt men naturligt steg. I vår helhetssyn på vad som skapar ett bra liv för alla som bor och verkar i Södra Dalarna är Avesta Lasarett en viktig pusselbit. Det bekräftas också av de senaste månadernas starka uppslutning bakom lasarettet, inte minst från näringslivet i regionen. Banken är beroende av ett växande och välmående lokalsamhälle, där människor inte bara vill bo kvar utan rentav vill flytta till. Dit hör ett sjudande näringsliv, ett rikt utbud av kultur och fritid, en god samhällsservice och en modern och fungerande välfärdssektor – som också är en växande arbetsmarknad med stort kunskapsinnehåll. Satsningen är i linje med den stora spännvidd vi vill se i vårt samhällsstödjande arbete. På senare tid har det omfattat allt från skolprojekt i Säter, projekt för centrumutveckling i Avesta och Hedemora till en uppmärksammad satsning på integration av nyanlända, ihop med Röda Korset säger Mirja Herrdin