Mer flexibel blodgivning när trailer ersätter buss

x1qd5ttw0cepnyxp9cep

40 procent av blodgivningen vid Akademiska sjukhuset sker mobilt via Blodbussen. Med start i februari ersätts bussen med en trailer på större tappningsställen i Uppland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Förutom att trailern kan placeras på fler platser får blodgivare och personal en trevligare miljö.

– Förutom att tappningslokalen blir trevligare för våra blodgivare får medarbetarna en rymligare och bättre arbetsmiljö. Egen strömförsörjning ger oss också möjligheten att placera trailern på fler uppställningsplatser än bussen. Det viktigaste är dock att vi kan uppfylla myndigheternas nya krav på enskild intervju av varje blodgivare, säger Maria Engedahl, verksamhetschef för Akademiska Laboratoriet.

Förändringen innebär att nuvarande blodbuss fasas ut och ersätts av trailern på de mest besökta, större tappningsställena i Uppland, Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Den kommer även att  ersätta nuvarande lokal för blodgivning på Lasarettet i Enköping, Närtappen.

Som regelbunden blodgivare ger man blod tre till fyra gånger per år vid Akademiska sjukhusets blodverksamhet. Den mobila enheten besöker varje tappningsställe två till tre gånger per år. Sjukhuset har i dag cirka 12 000 regelbundna givare och ett kontinuerligt behov att fylla på lagret, särskilt under sommarmånaderna och längre helger.

– I Enköping räknar vi med att vara några dagar varannan vecka. Där kommer blodgivare, som i dag lämnar blod på Närtappen vid lasarettet istället att få lämna blod i trailern. Eftersom vi kan stå på flera olika ställen räknar vi med att tillgängligheten ökar, säger Johanna Almgren, avdelningschef på blodgivningen vid Akademiska sjukhuset.