Frivilligverksamheter samlades för dialog om Dalarnas flyktingmottagande

idqtudpj4npeuzx0tyaa

Många viktiga insatser pågår runtom i Dalarna för att hjälpa och integrera asylsökande. Och mycket görs på frivillig väg av idrottsföreningar, trossamfund och ideella initiativ med anledning av flyktingsituationen. I måndags kväll bjöd landshövdingen in ett 20-tal organisationer till residenset i Falun för samtal om insatser, erfarenheter och hur länsstyrelsen arbetar med flyktingfrågan.

De tio organisationer som deltog berättade om lyckade insatser. Det framkom tydligt att det finns en stor vilja på många håll att hjälpa till. Läxhjälp, språkcaféer, informationsmöten för volontärer, barnaktiviteter inom kyrkan, föräldrastöd, flyktingguidning och matchmaking är bara några av de aktiviteter som gjorts eller pågår i Dalarna.

Under mötet lyftes särskilt fram det faktum att flyktingsituationen ställer nya och stora krav på viktiga samhällsfunktioner, men att i en lyckad integrering finns samtidigt en framgångsfaktor att ta vara på. Därför är samarbete ett måste mellan såväl offentliga, privata och frivilliga aktörer.

Länsstyrelsen Dalarna samverkar och för dialog även med aktörer inom näringslivet och samhällviktiga offentliga verksamheter, samt inom utbildning och arbetsmarknad.

Som stöd från Länsstyrelsen framhöll deltagare önskemål om mer samlad aktuell information. Det nämndes även behov av ett gemensamt nätverk för frivilligorganisationer.

– Jag imponeras av den kraft och det engagemang som finns bland frivilligorganisationer runt om i Dalarna, säger landshövding Ylva Thörn i en kommentar till allt som kom fram och diskuterades under mötet.