Hyresförhandlingarna avslutade i Borlänge

on

Tunabyggen och Hyresgästföreningen har enats om en hyreshöjning för hyresgästerna i Borlänge. Från och med den 1 februari kommer hyran höjas med 0,45 %, initialt yrkade Tunabyggen på en hyreshöjning på 3,5 %. Förhandlingarna mellan de två parterna har varit hårda och en period riskerade förhandlingarna att strandas. De två parterna lyckades slutligen att enas och hyresgästföreningen är nöjd med överenskommelsen.

– Det har varit delvis hårda men konstruktiva förhandlingar. Från början stod vi båda långt ifrån varandra men vi kunde tillslut nå en uppgörelse. Vi är nöjda med överenskommelse som innebär en låg hyreshöjning för hyresgästerna jämfört med det initiala yrkandet, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Mitt under den pågående hyresförhandlingen beslutade Borlänge kommun att höja sin borgensavgift. Ett beslut som enligt Hyresgästföreningen kommer drabba Tunabyggen negativt och slå hårt mot hyresgästerna.

– Konsekvensen för Tunabyggen är att de går miste om 10 miljoner de kommande fyra åren. Det här är i en situation när bolaget både behöver bygga nytt och renovera stora delar av sitt bostadsbestånd. Det finns en stor risk att bolaget kommer tvingas försöka höja hyrorna i framtiden till följd av det här och det är något vi inte kommer att acceptera, säger Jan Dahlquist

Borlänge kommuns borgensavgift är till för att inte de kommunala bolagen som lånar pengar via kommunen ska få konkurrensfördelar mot andra bolag. Enligt Hyresgästföreningen handlar kommunens höjning inte om konkurrensfördelar utan att kommunen behöver mer pengar.

– Det finns ingen som helst rimlighet i kommunens höjning av borgensavgift. Borgensavgiften är till för att inte ge en snedvriden konkurrensfördel för kommunens bolag vid lån. Det finns absolut inget som skulle tala för ett behov att höja borgensavgiften när vi har en negativränta och den tidigaste räntehöjningen kommer om 1 år. Det här handlar egentligen om att kommunen behöver få in pengar och då tar man från hyresgästerna, dom som redan har det tuffast, säger Jan Dahlquist