Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

on

elthufsja4vbojgtq4zk

Praktikplatser och andra insatser som underlättar vägen till jobb och företagande för asylsökande och nyanlända. Det är innehållet i de 20 projekt som ska genomföras av 19 olika projektägare och som tillsammans tilldelats cirka sju miljoner kronor i projektmedel av Tillväxtverket.

Sex av de 20 projekten ska öka tillgången till praktikplatser och jobb genom att ta fasta på behov av kompetens i näringslivet i en region eller i en bransch till exempel de gröna näringarna (jordbruk, skog, trädgård) och inom Informations- och Kommunikationsteknik, IKT.

Ett exempel är förstudien ”Nyanlända som resurs i kompetensförsörjning och internationalisering av IKT-sektorn i Västernorrland” som kommer att drivas av Bron Innovation AB i Sundsvall.

Återstående projekt drivs av organisationer och föreningar som tillsammans med asylsökande och nyanlända ska organisera och driva verksamhet som kan utvecklas till företagande och/eller ge praktik och nätverk och därmed nyttiga erfarenheter. Ett exempel är Hayati (”mitt liv” på arabiska) som kommer att drivas av Ensamkommandes förbund.