​Det är dags för sjukvården att inse att det är 2016

on

heart-1133758_1920

Just nu pågår en debatt om eHälsa på fler platser i landet, och det finns röster som höjs om att sjukvården måste moderniseras, och ta vara på den nya teknik som finns tillgänglig. Det är inte en dag för tidigt. För tre år sen konstaterade vi att sjukvården ligger efter andra branscher och att de sätt man konsumerar vård helt skiljer sig från hur man gör inom andra sektorer. Det var i vår kontakt med sjukvården i Dalarna som frågan dök upp om varför man inte kan träffa läkaren i video. Vi tyckte att det var en så allvarlig brist att vi bestämde oss för att göra något åt det. Det är tydligt att det är fler som såg samma brist eftersom det nu finns ett antal appar där man kan träffa en läkare i video.

De senaste tre åren har digitaliseringen hamnat högt upp på listan inom sjukvården, och det finns ett stort antal sätt att göra sjukvården bättre och mer säker för patienten samtidigt som kostnaderna kan minskas. Men det krävs mod, nytänkande, och en vilja till förändrade arbetssätt för att få till en förändring, eller det paradigmskifte som krävs. Det går inte att fortsätta bedriva sjukvård på samma sätt som på 80-talet, när de tekniska hjälpmedlen begränsades till fax, räkneapparater och telefon. Det krävs stora omställningar, och att man använder sig av den teknik som finns tillgänglig för att underlätta för personalen att göra sitt jobb på ett bra, patientsäkerhet, och mer effektivt sätt.

Efter ungefär tre år i branschen, och efter att ha ägnat många timmar såväl ute hos vårdgivare som i miljöer med digitala entreprenörer, med lösningar som förbättrar sjukvården, så blir det tydligt att behoven finns, men att gamla system och tankesätt ofta står i vägen för förnyelse.

När var du inne på ditt bankkontor senast? När träffade du en säljare för att köpa en semesterresa? Den resa som andra branscher redan gjort borde göras även av sjukvården. I den digitala värld som vi lever så finns ett stort antal lösningar som kan köras igång direkt och det borde ligga i allas intresse att sådana tas i bruk för att sänka de höga kostnader som finns i sjukvården, och för att underlätta för de patienter som åker ofta och långt för olika typer av möten med sjukvården. Ta med sjukvården in i 2000-talet. Det är inte en dag för tidigt!