Eductus gör viktig integrationsinsats i Avesta

h5odq7j2j4qxx4skjxbq

Avesta i Dalarna har tagit emot många nyanlända det senaste året. Kön till SFI-platserna är lång och behovet av att kartlägga de nyanländas kompetens och studiebakgrund är stort. Därför har Eductus nu fått i uppdrag av Avesta kommun att hålla i kartläggningen av 180 personer – på en vecka.

För att möta utmaningen har SFI-lärare från andra delar av landet rest till Avesta för att delta i insatsen. En av dem är Sara Widell från Eductus i Stockholm.

– Vi är ett gäng SFI-lärare här som egentligen jobbar på andra orter. Tillsammans med lärare på Eductus i Avesta jobbar vi intensivt med att kartlägga de nyanländas studiebakgrund och förutsättningar för vidare studier, säger Sara Widell.

Avesta har drygt 23 000 invånare och flyktingmottagandet i kommunen ligger på 32,5 personer per 1000 invånare. Att jämföra med rikets snitt som är fem per 1000 invånare. Att Eductus ringt in SFI-lärare från andra delar av landet för att kunna genomföra den snabba kartläggningen tycker Sara Widell är bra.

– Jätteviktigt att vi kan hjälpas åt, det måste vi göra när behoven blir så här stora. Vi kommer hinna med alla inplanerade kartläggningar under veckan, det är bra organiserat. Jag gör en kartläggning i halvtimmen ungefär, säger hon.

Kartläggningen sker genom intervjuer. Bland personalen finns personer som pratar tigrinja och arabiska. Hur länge de nyanlända bott i Avesta, eller grannorten Krylbo, varierar.

– En del har bott här en månad, andra har varit här ett år. Många har tidigare bott på asylboenden innan de flyttade hit. Utbildningsnivån och språkkunskaperna varierar också, några har läst SFI på andra orter tidigare och i de fallen hjälper vi dem att identifiera vilket deras nästa steg är, säger Sara Widell.

– De sökande får information om vilka kurser som finns och vilken de ska börja på. Vi förklarar hur det går till, ibland ritar jag upp de olika stegen, A, B, C och D och pekar var de befinner sig. Vi frågar också om deras framtidsplaner, vad de vill göra när de är klara med SFI. Kartläggningen blir underlag till deras individuella studieplaner, säger hon.

Insatsen startade i måndags och pågår hela veckan.

På bilden syns lärarna (fv): Bereketab Kahsai, Anna Nielsen och Maarit Bergklint.