Etablering av nytt huvudkontor i Borlänge

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge. Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen.

Mockfjärds Fönstermästaren AB har sedan tidigare kontor i Mockfjärd men planerar nu för en verksamhet med större lokaler för kontor och utbildning i Borlänge. Mockfjärds Fönsterentreprenad AB finns sedan tidigare i Borlänge men behöver lokaler som ger möjlighet till ytterligare tillväxt. Båda bolagen har haft en fantastisk expansion det senaste decenniet och ser att tillväxten är fortsatt god. Synergieffekterna mellan bolagen, attraktivare som arbetsgivare samt kommunens förmåga att möta våra behov gör att Mockfjärds väljer Borlänge som etableringsort. Inflyttning och öppning av de nya lokalerna kommer att ske i början av juni 2017.

– Att kunna etablera oss i Borlänge är en naturlig del i vår fortsatta utveckling. Mockfjärds Fönstermästaren AB kommer att fortsätta att växa och vi har stort behov av att rekrytera framtida talanger till vår verksamhet och då ser vi närheten till Högskolan och bra kommunikationer som väsentliga delar som möjliggör den tillväxten. Dessutom har vi flera viktiga beröringspunkter med Mockfjärds Fönsterentreprenad AB och en samlokalisering med dem skapar bättre förutsättningar för samverkan säger Raoul Augustsson, Vd för Mockfjärds Fönstermästaren AB.

– Mockfjärds Fönsterentreprenad AB arbetar med inriktning på fönsterbyten med kvarvarande boende i stora fastigheter.

Vi har haft vårt kontor i Borlänge och trivts väldigt bra med det. Att flytta tillsammans med Fönstermästaren igen är en offensiv satsning som jag hoppas ska göra oss till en ännu attraktivare arbetsgivare säger Marcus Weilund, Vd på Mockfjärds Fönsterentreprenad AB

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, välkomnar Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad ABs etablering:

– Vi välkomnar alla företag, organisationer och myndigheter som väljer att etablera sig i Borlänge och därmed bidrar till Borlänges fortsatta utveckling genom arbetstillfällen och kompetens. Jag är glad att vårt kommunala fastighetsbolag har kunnat erbjuda lokaler som nu ger arbetstillfällen till Borlänge. Det här ger också förutsättningar för ett utökat utbud och kompetens i Borlänge och i Dalarnas Science Park. Nu kommer Mockfjärds, studentkåren och Högskolan att samsas i samma byggnad.

Även hos Fastighets AB Hushagen, som ansvarar för lokalerna, är man glad över avtalet.

– Vi ser fram emot ett samarbete med Mockfjärds. Vi kommer att tillsammans projektera, bygga om och anpassa befintliga lokalytor till moderna och ändamålsenliga kontorsytor i vår fastighet Tenoren 1 som ligger på Humanistgatan 2A i Dalarnas Science Park i närheten av Teknikdalen. Det blir en stor fin lokal på cirka 1 500 kvadratmeter som kommer att passa väl in i området, säger Kenneth Nilsson, Vd på Fastighets AB Hushagen.