Hedemora: Uppdaterad tidsplan för återställning av gator

Uppdaterad tidsplan återställning efter fiber:
Svedjan- klart
Övre Emaus- klart
Solliden- pågår
Hedbyvreten- pågår
Tallåkern- start v 36
Gussarvet- start v 37
Nedre Emaus + Högåsa- start v 37
Mullbacken + Tviksta- start v 38

Källa: Hedemora.se