Arbetet med visionär stadsplan har tagits ett steg till

Nu har den andra etappen i arbetet med Avestas visionära stadsplan inletts. Frågor på vad som kan utvecklas i centrum och var framtidens bostäder ska ligga för att få en levande stad, diskuterades nyligen av politiker och berörda kommunala chefer och tjänstemän vid ett möte.

Diskussionerna inleddes av Alexanders Ståhle, VD och doktor i teknisk stadsbyggnad vid företaget Spacescape AB som erhållit uppdraget att skissa framtidens Avesta centrum. De gör arbetet på uppdrag av Peter Elmlund, Urban City Research och Axel och Margaret Ax:son Johnsonstiftelsen som erbjudit stadsplanen som gåva till Avesta. Det är arbetet med detta som nu gått in i en ny fas.

– Efter mötet med de kommunala politikerna och medarbetarna, tar vi med oss deras synpunkter att inleda arbetet med hur Avesta skulle kunna se ut i framtiden. Tidplanen är flytande. Innan vi börjar att rita på regelrätta förslag, planerar vi också att ha en dialog med fastighetsägarna i centrum, berättade Alexander Ståhle.

Källa: Avesta.se