Riskkapital med hjärta för Dalarna

on

Riskkapital med hjärta för Dalarna

Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik. 

Stiftelsen Teknikdalen ser med glädje bildandet av bolaget som tillför riskkapital till länets företagsamma och växande bolag vilket ligger helt i linje med Teknikdalens uppdrag.

– Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth kommer företrädelsevis att investera i regionala bolag antingen i samband med tillväxtkapital eller generationsväxling, berättar Johan Peters som är en av initiativtagarna till Dalecarlia Growth.