Polisen: ”Nu ökar vi resurserna till utredningsverksamheten”

Polismyndigheten arbetar med ett stort antal åtgärder för att förbättra polisens effektivitet och öka antalet uppklarade brott.

Polisens ansträngda resursläge tillsammans med omorganisationen har bidragit till att antalet uppklarade brott har fortsatt att sjunka under år 2016. Enligt statistik som Brottsförebyggande rådet presenterade idag minskade antalet personuppklarade brott med 5 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året.

− Vi är självklart inte nöjda med resultatet. Därför arbetar vi bland annat med att öka resurserna till utredningsverksamheten, utveckla arbetsmetoderna och förbättra teknikstödet, säger Mats Löfving, chef för den nationella operativa avdelningen.

Allt ingår i ett åtgärdspaket som polisledningen beslutade om förra veckan. Enligt polisledningen befinner sig svensk polis i ett allvarligt läge med vikande verksamhetsresultat, ett ansträngt operativt läge och en ansträngd arbetsmiljö.

Några av de viktigaste punkterna i satsningen handlar om att rekrytera fler civilanställda, att se över om det krävs justeringar i omorganisationen, en satsning på medarbetarna samt åtgärder för att förbättra verksamhetsresultaten.

För att förbättra utredningsresultatet arbetar den nationella operativa ledningsgruppen med ett 20-tal beslutade åtgärder. De syftar bland annat till att säkra kompetensen hos brottsutredare, effektivisera arbetsprocesserna, tydliggöra riktlinjer och att utveckla uppföljningen.

− Vi ska också snart besluta om ett utökat uppdrag för Polisens kontaktcenter, PKC, för att förbättra de initiala åtgärderna i brottsutredningar. Vi ska också införa ett nytt signalementsregister för att öka möjligheten att identifiera okända gärningspersoner, säger Mats Löfving.

Källa: Polisen.se