Avesta: Cykelbarometer invigd

on

Avesta har fått sin egen gång- och cykelbarometer. På måndagen invigdes en mätutrustning på gång- och cykelbana mellan Avesta och Krylbo – parallellt med Dalavägen. Barometern visar hur många personer och cyklister som passerar mätpunkten varje dag. Inom loppet av 20 minuter hade 83 personer passerat invigningsdagen.

Men den nya mätutrustningen visar inte bara dagens antal. Den ska också summera hur många som passerar mätpunkten under hela året.

Invigningen av denna Cykelbarometer sker i samband med att den internationella  trafikantveckan arrangeras över hela Europa och även i Avesta. Syftet är att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter.

Invigningen av barometern genomfördes av kommunalrådet Lars Isaksson.Passerande och besökare bjöds på kaffe och bulle.