Hedemora: Geotekniska undersökningar

on

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer under hösten göra geotekniska undersökningar i Hedemora kommun. Arbetet startar vecka 38. Det görs för att inventera områden där de har bedömt att det kan finnas ras- eller skredriskområden. De markägare som berörs av inventeringen har redan kontaktats av konsulterna som ska utföra arbetet.