Så ska svarstiderna på 114 14 kortas

on

I höst förstärker polisens kontaktcenter, PKC, den brottsutredande verksamheten. Det ska bidra till förbättrad service och kortare svarstider till polisen.

PKC är i slutfasen av det utvecklingsarbete, som med början i höst, ska leda till en ännu bättre service för medborgarna. PKC ska inte bara ta emot tips och polisanmälningar, utan också förstärka den brottsutredande verksamheten. Det innebär att de som ringer 114 14 ska få så mycket hjälp som möjligt redan vid den första kontakten med polisen. Bland annat kommer polisen kunna säkra spår, som bilder och videofilmer, tidigare än idag. Det nya arbetssättet kräver omfattande utbildningar av både ny och befintlig personal.

– Många operatörer är på utbildning för att utveckla verksamheten som ska bidra till att polisens utredningsresultat förbättras. Det gör att det för tillfället är längre svartider till 114 14, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

– Vi beklagar att det tar tid att komma fram just nu men gör bedömningen att de tillfälligt längre väntetiderna är nödvändiga för att på sikt höja servicen till medborgarna. Väntetiderna kommer stegvis att sjunka i takt med att utbildningen är klar och fler medarbetare anställs i verksamheten.

I akuta ärenden ska du alltid ringa 112.
Anmäl och tipsa via polisens webbplats, se information nedan.
Välj att bli uppringd istället för att vänta kvar i telefonkön.
Om du kan, ring annan tid än dagtid då flest samtal kommer in på vardagar, under dagtid, PKC har öppet dygnet runt, året om.

Källa: Polisen.se