Skolvaktmästeri fick elcyklar till jobbet

Avesta kommun har under perioden 16 – 22 september deltagit i trafikantveckan. Den Europeiska kampanjen har pågått  under samma period varje år sedan 2000 och årets tema var ”Res hållbart, lönsamt och smart”.

Under veckan har Lars Isacsson cyklat och bloggat på kommunens hemsida, en cykelräknare har installerats och invigts på cykelbanan vid dalavägen som kommer att ge värdefull information för att planera för ökad cykling.

Den 22 september firades den ”bilfria dagen” på Malmgatan vid Markustorget. Under eftermiddagen kunde alla som ville testa olika typer av elcyklar och andra små eldrivna fordon. Kommunen avtäckte också de två elassisterade lastcyklar som ska användas inom vaktmästeriet på Åvestadalsskolan respektive Karlfeldt/Domarhagsskolan.

Kommunens kostenhet serverade ekologiskt fika och musikanterna Jocke Hall och Jakob Knapp stod för underhållning.

Att minska bilåkandet till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik är ett långsiktigt arbete som pågår i alla landets kommuner även i Avesta. Kampanjen trafikantveckan kan vara ett positivt sätt att uppmuntra och uppmärksamma alla fördelar som finns med att minska bilåkandet. Det är bra för både hälsa, miljö och ekonomi att cykla, gå och åka kollektivt.

Källa: avesta.se