Krylbo: Genomförande av Krylbo-programmet fortsätter nu med lökplantering

Genomförandet av ”Program för Krylbo – Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel” pågår nu för fullt och flera åtgärder har utförts under året. Bland annat har vassklippning av Svartån gjorts där så har varit möjligt, efter en inledande slyröjning. En cykelräknare har placerats längs Dalavägen som en uppmuntran till de som väljer att färdas miljövänligt med cykel och vid järnvägsstationen har blomarrangemang placerats ut mellan spåren och byggnaden, för att ge ankommande till Krylbo ett trevligt första intryck. Kommunen håller också på och planerar för ett odlingslottsområde vid Ponsbachs väg inför odlingssäsongen 2017. Gamla Byn AB börjar nu bygga bostäder vid Annexgatan och kommunen är på gång med en undersökning av markföroreningar vid Sågplan för att möjliggöra planering för bostäder även där.

Under denna vecka kommer mängder av vårlökar i olika färger att planteras längs ena sidan av Skolgatan och längs båda sidorna av Västerbovägen. Förslaget kommer ursprungligen från en Krylbo-familj som deltog under den stora medborgardialog som hölls år 2014 som en del av programarbetet. Förhoppningen är att åtgärden ska göra Krylbo lite trevligare och kanske även locka dit besökare utifrån för att titta på vårens blomsterprakt.

Flera åtgärder för genomförande av programmet kommer under hösten så håll utkik!

Källa: avesta.se