Är du svinnsmart?

nder v.41 pågår en kampanj i skolrestaurangerna på Lugnetgymnasiet, Kristinegymnasiet, Västra skolan, Främbyskolan, Bjursås skola, Tegelbruksskolan, Montessoriskolan, Hälsingbergsskolan och Hälsinggårdsskolan för att minska matsvinnet.

Matsvinn är mat som slängs i onödan – mat som skulle kunna ha ätits, men ändå slängs.

– Köken har sedan tidigare utarbetat sätt att minska matsvinnet, och vi försöker under hösten att förbättra arbetet ytterligare, säger Mathilda Strand legitimerad dietist i Falu kommun. Kampanjen kommer på olika sätt att synas och märkas i matsalen och förhoppningen är att eleverna börjar prata och fundera över matsvinn.

– Vi vill uppmärksamma elever och lärare inom ämnet matsvinn, och få dem att inte slänga mat i onödan. Kampanjen är en del av vårt arbete med att minska matsvinnet i skolorna, ett viktigt arbete för klimatsmarta skolmåltider, säger Mathilda.

Köken har sedan länge arbetat med att minimera mängden onödigt slängd mat. Ändå slängs ca 67 ton mat i onödan varje år i Falu kommuns skolor. Det innebär en kostnad av ca 1,2 miljoner kronor och en klimatpåverkan motsvarande 17 varv runt jorden med bil.
– Vi behöver matgästernas hjälp med att slänga mindre mat, konstaterar Mathilda

Eleverna kommer under veckan att få lära sig mer om varför det är viktigt att inte slänga mat i onödan. Det kommer finnas information i skolrestaurangerna om hur man kan bli svinnsmart som på ett lekfllt tilltalande sätt informerar om matsvinn.
– Vår förhoppning är att det kommer att resultera i att mindre mat slängs. Vi kommer att mäta hur mycket mat som slängs under vecka 41-43, och jämföra resultatet med en mätning som gjordes i april i år, säger Mathilda.

I köken arbetar Falu kommun sedan länge med att minska matsvinnet.
– Vi jobbar med att veta mer exakt hur stor mängd mat som kommer att gå åt, laga mat i flera omgångar och spara rester i den mån det går. Nu försöker vi hitta ännu fler sätt. Till exempel skapar vi bättre system för att få veta när många elever är frånvarande, säger Katalin Simon, projektledare för Matsvinnsprojektet i skolan.

Källa: Falun.se