Nya lägenheter byggs centralt i Avesta

”Första spadtaget” togs idag på förmiddagen på tomten Jansbo 3 vid polishuset centralt i Avesta, adressen är Kungsgatan 48.

Tomten har en areal på 4862 m². Byggnationen sker enligt en befintlig detaljplan upprättad år 1990. Byggnationen är en positiv effekt av kommunens bostadsprojekt som påbörjades under 2015. Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i Avesta, både för bostadsrätter och hyresrätter. Dessutom fortsätter inflyttningen, menar Friberg.

På tomten kommer SHC (Swedish House Construction) i samarbete med Carpenter (som kommer att leverera husen) att bygga fem faluröda punkthus i två våningar, så kallade cityvillor med fyra lägenheter per hus. I förra veckan startade byggandet och det beräknas vara klart innan sommaren 2017. Man har valt att bygga enbart hyresrätter i varierande storlekar och satsar på så kallad passivhus där man har valt välisolerade produkter som är hållbara och energisnåla. ”Vi har pratat ett tag om att bygga så det är bra att det påbörjas nu. Intresset för lägenheterna kommer att vara jättestort” säger Isacsson.

SHC och Carpenter planerar dessutom för ytterligare 15 hyresrätter centralt i Avesta, dessa kommer förhoppningsvis att stå klara vid årsskiftet 2017/2018. Byggandet har tagit form snabbt och det beror delvis på en bra kommunikation med kommunen menar Åhlin Bilalovic på Carpenter: ”Det har varit ett bra samarbete med kommunen och vi märker att man vill Avestabornas bästa här”.

Källa:Avesta.se