Avesta: Turistbyrå i ny regi

Avesta Turistbyrå är från och med maj månad en del av Visit Dalarna. Efter några snubbelsteg bildades i mars det nya turismbolaget som numera omfattar Dalarnas samtliga 15 kommuner. Det här innebär att Avestas Turistbyrå som i många år varit kommunalt driven, nu gått över till det nya bolaget från och med 2 maj.

Någon större skillnad kommer emellertid inte besökarna att märka i Avesta. Avestaborna kommer att träffa turistbyråpersonalen som vanligt inne i Biblioteket, och som vanligt kommer personalen kunna svara på besöksnäringsfrågor, sälja biljetter till evenemang och souvenirer.

Ett känt ansikte, Linda Blixt, har slutat på Turistbyrån och arbetar nu några meter bort i kommunens nya Servicecenter. Ett nytt ansikte har tillkommit. Det är Helena Danielsson som är nyanställda på Visit Dalarnas Turistbyrå i Avesta. Förra sommarens vikarie Jonna Eriksson har kommit tillbaka.

Man kommer naturligtvis att fortsätta ha kontakter med våra besöksmål, och sprida information samtidigt som man jobbar starkt med hemsida och sociala medier. Vår turismsamordnare Pia Wallner fortsätter att arbeta med affärsutveckling i vår kommun och alla entreprenörer och besöksmål inom besöksnäringen bjuds in att marknadsföra sig tillsammans med övriga Dalakommuner.

Källa: Avesta.se