Borlänge: Kommunens konst får nytt liv på äldreboenden

Kulturnämnden fick för en tid sedan ett medborgarförslag som nu har blivit verklighet.

Förslaget är att ställa ut konst från kommunens konstinnehav på äldreboenden, något kulturnämnden sagt ja till.

– Det finns mycket konst som står i förråd och inte är placerad någonstans för tillfället. Så det är väldigt roligt att det kan visas och bytas ut med några månaders mellanrum på varje boende, säger Johanna Carlsson, kultursekreterare.

Hällsjöhemmet är första äldreboendet att nappa på förslaget och just nu finns tre mindre utställningar på tre olika avdelningar, med kommunens konstskatt och gamla Borlängebilder från kommunens bildarkiv (”Rädda Bilden-arkivet”).

Kungsljuset blir nästa boende där en likande utställningsplats ska ställas iordning. Tanken är att dessa utställningar sedan ska rotera mellan avdelningarna och boendena. Fler äldreboenden är givetvis välkomna att höra av sig till Kulturenheten om de är intresserade av detta.

Källa: Borlange.se