Borlänge: Studiehandledning på modersmålet

Hösten 2015 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Borlänge kommuns grund- och gymnasieskolor och kommunen fick då ett föreläggande för att inte ha erbjudit studiehandledning på modersmålet till alla elever som behöver det.

Kommunen har sedan 2015 genomfört flera åtgärder som Skolinspektionen godkänt, men ytterligare åtgärder behöver göras före 29 mars 2018, annars finns ett föreläggande om vite på totalt 1,8 miljoner kronor.

– Studiehandledning på modersmålet är en viktig del i elevens utveckling mot målen. Vi behöver därför fördjupa vårt arbete och utveckla nya former för hur vi ska säkerställa att eleverna får det stöd de har rätt till, säger Stefan Forsmark, verksamhetschef för grundskolan.

Källa: Borlange.se