Säter: Säter bäst på tillgänglighet i Dalarna

I en undersökning av kommunernas tillgänglighet hamnar Säter på förstaplats i länet och på 26:e plats i landet. Undersökningen handlar om tillgänglighet flr personer med funktionsnedsättning och genomförs årligen av ett företag som arbetar med bland annat personlig assistans och hemtjänst.

Kommunen beröms för att den erbjuder unga med funktionsnedsättning sommarjobb, men saknar samtidigt tydliga tillgänglighetsmål i översiktsplanen.

Källa: Sater.se