Mora: Sandsopning våren 2017

Mora Kommun får i dagsläget många förfrågningar gällande sandsopningen i våra byar och många tror att det har blivit bortglömt eller bortprioriterat, men så är inte fallet.

Vintern 2016/2017 har utmärkt sig på det sättet att sandningen har varit mer omfattande än föregående vintrar. Följden av det är att sandupptagningen har dragit ut på tiden då volymen sand är så mycket större än normalt.
Arbetet med att sopa gatorna är dock nu inne i slutfasen och det kvarvarande programmet lyder enligt följande:

Under vecka 24 kommer det att bedrivas sandupptagning i byarna Gesunda, Ryssa och Vika, i den turordningen. Efterföljande vecka d.v.s. vecka 25 kommer i första hand Kråkberg att slutföras varefter byarna Selja och Långlet står på tur. Det hela avslutas sedan i slutet av vecka 25 i Bonäs och Våmhus.

Vi hoppas att de kommande veckornas väder tillåter sandupptagning annars kan schemat tyvärr komma att påverkas framåt i tiden.
Källa: Mora.se