Gagnef: Gagnef bland de bästa skolkommunerna i landet

Gagnefs kommun är bland de 50 bästa skolkommunerna i landet. I Lärarförbundets stora skolundersökning för 2017 hamnar Gagnefs skolor på en hedrande 32:a plats! Undersökningen väger samman en mängd olika kriterier som t ex utbildade lärare, lärartäthet, resultat, lön etc och rankar därefter landets kommuner. Du kan ta del av undersökningen här.