Leksand: Medborgarlöftet tar paus – nytt fokus till våren

et första gemensamma medborgarlöftet har stärkt kommunens och polisens samarbete. Till våren är det dags för ett nytt medborgarlöfte, då är tanken att arbeta med mer konkreta åtgärder under en kortare period.

För snart ett år sedan, den 1 november 2016, presenterade Leksands kommun och polisen sitt första gemensamma medborgarlöfte till kommuninvånarna. Löftet baserades på en lägesbild som tagits fram med hjälp av medborgardialog, enkätundersökningar och statistik.

”Ett bra sätt att jobba”

Bland annat utlovades bättre belysning längs gång- och cykelvägarna och ökad polisnärvaro genom fler fordonskontroller. Polisen skulle fokusera på buskörning kvälls- och nattetid, inte minst på Noret i Leksand och på Hjultorget i Insjön.

– Medborgarlöftet och vårt samverkansavtal har varit ett bra sätt att jobba på. Kommunen har bra koll på olika problemområden och när vi har tecknat ett avtal så har löftet också prioriterats av oss, säger kommunpolis Anders Modén.

Nytt medborgarlöfte till våren

Avtalet sträcker sig till den 27 oktober, därefter ska samarbetet utvärderas och under våren ska kommunen och polisen presentera ett nytt medborgarlöfte.

– Tanken är att nästa medborgarlöfte ska innehålla ännu konkretare insatser och gälla under en kortare period. Vi kommer att ha en ny dialog under våren för att ta reda på om det är något annat som engagerar leksingarna just nu, säger Anders Modén och fortsätter:

– Det är mycket möjligt att det blir trafikfrågor igen, eftersom det verkar vara något som engagerar många. Om trafiken är det största problemet i en kommun så är det ganska bra ändå.

Källa: Leksand.se