Falun: Glimma får bidrag för att stötta unga

öreningen Glimma som erbjuder en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar, har nu beviljats bidrag på totalt 600 000 kronor fördelat på två år, för ett samarbete med kommunen. Kommunstyrelsen menar att föreningens arbete stämmer väl med Faluns utvecklingsarbete.

– Det här är eldsjälar som skapar bra förutsättningar för barn och deras familjer. Verksamheten är helt i linje med Falu kommuns styrdokument för hållbar utveckling och folkhälsa, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande efter beslutet.

Barn, unga och deras familjer

Glimma barn och ungdomsverksamhet har funnits i Falun sedan år 2014. Föreningens team består av personliga tränare, kostrådgivare och de erbjuder en mängd aktiviteter i Falun. Verksamheten syftar till att erbjuda barn, unga och deras familjer hjälp att förbättra sin hälsa och fysiska aktivitet.

– Jag är tacksam att kommunen ser Glimmas verksamhet som betydelsefull och viktigt. Att kommunen vill samarbeta med mig och Glimma är en viktig pusselbit för att kunna nå ut till fler. Vår verksamhet är i dag otroligt uppskattad och efterfrågad. Vi är fortfarande i stort behov av ekonomisk hjälp och detta bidrag hjälper föreningen att få ”luft under vingarna” ett tag. Nu kan vi hjälpa fler familjer, barn och ungdomar som är i behov av rörelseglädje och gemenskap där alla är lika värda, säger Sussi Wilen Dacke, grundare och initiativtagare av Glimma.

Stämmer väl med kommunens folkhälsomål

Bakom förslaget till ett samarbete finns bland annat kommundirektören, tjänstemän på förvaltningarna och kommunens tre hållbarhetsråd. Diskussioner har förts med föreningen, hur ett samarbete skulle kunna se ut.

I en tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet i kommunstyrelsen beskrivs vikten av ett samarbete bland annat så här: ”Föreningen verksamhet ligger i linje med de tre folkhälsomål som kommunen valt att främst fokusera på; delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor och hälsofrämjande miljöer.”

Kommunstyrelsens beslut den 31 oktober:

  • Att bevilja Glimma barn och ungdom 300 000 kronor år 2018 och samma summa för år 2019. Totalt 600 000 kronor.
  • Att de årliga bidragen beviljas under förutsättning att en styrgrupp med barn och utbildningchefen som ordförande upprätthålls, och att ordförande har mandat att utse övriga ledamöter. Samt att föreningen ska ha en affärscoach.
  • Finaniering sker genom kontot för särkilda framtidsprojekt.

På kommunstyrelsens möte yrkade Vänsterpartiet för ett eget förslag att samarbetet och bidraget skulle vara för ett år, och sedan utvärderas. Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade på avslag. Liberalerna hänvisade bland annat till att det saknas uppgifter om hur många barn som berörs, de undrade också varför det behövs en affärscoach och menade att det här är ett undantag från de vanliga rutinerna för aktivitets- /föreningsbidrag. Övriga partier röstade för.

Källa: Falun.se