Borlänge: Brister på äldreboendet Ekoxen anmäls

Borlänge kommun har valt att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, en så kallad lex Sarah-anmälan. Anhöriga och närstående har kontaktats i de fall där boende misstänks ha påverkats av bristerna. Övriga anhöriga och närstående har också informerats om läget via brev.

– Vi arbetar från flera håll för att åtgärda att det inte ska uppstå nya brister och vi beklagar att boende inte fått den vård och omsorg som de har rätt till. Vi har träffat medarbetare och chefer på boendet och de är mycket måna om att få rätsida på situationen, säger Johanna Munters Olsson, chef för särskilda boenden.

Källa: Borlange.se