Avesta: En inspirationsdag på temat integration

Hur arbetar kommunen med integration? Vilka goda exempel finns det? Vilka utmaningar eller möjligheter finns det framåt? På eftermiddagen den 7 november arrangerades en inspirationsdag om integration i Avesta.

Det fanns flera syften; att inspirera och öka stoltheten inom verksamheterna som ofta arbetar med integrationsfrågor och att skapa en lägesbild för kommunens integrationsarbete.

Det kommunens medarbetare kommer fram till under dagen kommer att utgöra en grund för Birgitta Häggs, kommunens integrationsstrateg, arbete framåt.

Under eftermiddagen berättade några utvalda verksamheter om det integrationsarbete som de är särskilt stolta över.

Marie Hjelm från enheten för integration och vuxenutbildning berättade om utmaningen de nyanlända möter när de redan rest över halva jordklotet och kommit till Sverige. Inom två år förväntas de till exempel kunna prata och skriva svenska flytande.

Enheten för vuxenutbildning och integration gör även språkstöd tillgängligt i Avesta Servicecenter varje dag och driver Språkvän Avesta som skapar nya mötesplatser och stöttar de som redan finns.

Tekniska enhetens Börje Forslund berättade om integrationsprojektet Slyröjning, där nyanlända får arbete och utbildning som slyröjare inom Avesta kommun. De har som alla andra anställda på Avesta kommun tillgång till friskvård och schemalagd friskvårdstimme. Tekniska enheten tillhandahåller även bussvärdar på de mest använda lokala bussarna. Värdarna ger service och information på bussen.

Björn Liden, rektor på Åvestadalsskolan, delade bland annat med sig av erfarenheter från skolan där en stor del av eleverna är nyanlända. De har arbetat strukturerat med ordning, trygghet och tydlighet.

Från Karlfeldtgymnasiet kom Angelica Ström och presenterade sitt arbete på yrkesintroduktion – restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Ungdomarna är väldigt arbetsamma och duktiga, flera arbetar redan extra kvällar och helger, berättade Angelica.

Anna-Maria Eriksson från omsorgsförvaltningen berättade om ett projekt där Avesta kommun tagit emot instegsjobbare till sina vårdboenden. Till en början var det väldigt svårt med kraftigt motstånd från befintlig personal. Efter ett tag anställde kommunen handledare till instegsjobbarna och med tiden har projektet uppfattats positivt av både instegsjobbare, befintlig personal och brukare. En stor del av instegsjobbarna utbildar sig nu till undersköterskor och flera arbetar som vikarier.

Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner som noga dokumenterades och materialet kommer att sammanställas i en kunskapsbank.

Källa: Avesta.se