Falun: Kommundirektör Dan Nygren avgår

on

Falu kommuns kommundirektör Dan Nygren frånträder sin tjänst som kommundirektör den 31 januari 2018.

Dan Nygren kommer fortsatt att jobba kvar inom Falu kommun avtalstiden ut, till den 31 maj 2019, bland annat med projekten Smart Liv och Levande Landsbygd.

– Jag har största förtroende för Dan Nygren och tycker att det är oerhört tråkigt att han tagit beslutet att avgå som kommundirektör. Vi kommer att stötta organisationen i det här och börjar nu omgående arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Här är kommundirektör Dan Nygrens personliga brev:

”De senaste veckorna har Falu kommun, och kanske framförallt jag, kritiserats i en granskning av SVT. För mig personligen har det så klart varit jobbigt med den maktlöshet det innebär att känna att SVT redan innan bestämt sig för sin dramaturgi utan möjlighet att få fram fakta som kan balansera den vinklade bilden som gavs. De citat som användes från mig var kraftigt förkortade och tagna ur sitt sammanhang. För att jag skulle ha kunnat bemöta anklagelserna mot mig skulle jag ha behövt ”hänga ut” enskilda personer, vilket jag inte kan göra i den rollen jag har. Det skulle också inneburit att jag svikit de som vågat anmäla misstankar om oegentligheter (visselblåsare) och det kommer jag heller inte att göra. Jag väljer att behålla min integritet och etik. Jag kommer därför inte ställa upp på några intervjuer om detta.

Medias roll är att granska och det är möjligt att sättet denna granskning är genomförd på anses vara ok, men jag själv har utifrån situationen kommit fram till mitt förhållningssätt. Jag anser inte att det är värt vare sig för mig eller mina anhöriga att utsättas för det här bara för att jag försöker göra mitt jobb. Förutsättningarna för mitt uppdrag har blivit väldigt svåra.

Jag har därför tagit beslutet att sluta som kommundirektör med sista dag den 31 januari. Därefter kommer jag stå till den politiska ledningens förfogande tiden ut för mitt avtal 31/5 2019. Mina arbetsuppgifter kommer till att börja med vara ett antal projekt bland andra Smart Liv och Levande Landsbygd.

Jag känner ingen bitterhet eller hämndbehov. Det har blivit nästan sju år i en utsatt roll som stundtals är väldigt påfrestande men samtidigt otroligt utvecklande och spännande år som jag är tacksam för att ha fått uppleva. Jag känner mig trygg i att sanningen alltid brukar komma fram till slut.

Däremot känner jag ett ansvar för att hela bilden kommer fram. Jag kommer därför aktivt att medverka och bidra i eventuella rättsliga processer. Vi har närmare 5000 fantastiska medarbetare som gör ett otroligt och viktigt jobb. Denna typ av mediala ”rättegångar” kommer definitivt inte att göra det lättare att rekrytera till offentlig sektor framöver.”

Källa: Falun.se