Säter: Samverkan för Halloweenfirande

Företagarföreningen har ansökt om ekonomiskt bidrag för att genomföra ett arrangemang den 31 oktober på Halloweendagen i Säter stad.

Man tänker sig en kväll där Säters innerstad fylls av vuxna, ungdomar och barn. Alla köpmän håller sina butiker öppna längre än vanligt med tipspromenad och roligheter. Alla restauranger har öppet och temat är att skapa ljus och glädje i höstens mörker. Bakgrunden till detta evenemang är att köpmän, krögare och hotell vill locka besökare till Säter.

Kulturskolan har engagerats och de har skrivit ett manus till en äventyrsföreställning ”Pumpakungens återkomst” som kommer ha urpremiär. Publiken kan uppleva föreställningen på två olika sätt: 1.Som passagerare på det icke spårbundna tåget TURiS. 2. Som promenerande. En berättare är med under resan och berättar den spännande sagan. Föreställningen är utlagd som en äventyrsslinga på vissa av Säters gator. Kulturskolans elever bjuder på teater och dans i form av magiska väsen under föreställningens olika platser som slingan passerar. Tanken är att det ska vara ett årligt återkommande evenemang som utvecklas.

Arrangemanget skapar ökad attraktionskraft för Säter med ett spännande inslag som vänder sig i princip till alla åldrar. Bilden av Säter stärks genom att stadens invånare gör något positivt tillsammans. Äventyrsslingan genom staden gör att deltagarna upptäcker Säters stad och förhoppningsvis även nya platser i staden. En bra möjlighet att synliggöra staden, dess aktörer och utbud. Bland stadens aktörer finns ett stort engagemang, vilket det finns ett värde i att stödja då det i sig bidrar till den för stadens utveckling så viktiga framtidstron.

Säters kommun bidrar genom Kulturskolans fantastiska insats samt genom Näringslivsenheten som bidrar ur ett näringslivsbefrämjande perspektiv med ekonomiskt stöd för att möjliggöra arrangemanget. Mer information om evenemanget finns i Visit Dalarnas evenemangskalender och i evenemanget på Facebook.

En härlig halloweendag önskas arrangörerna och besökarna!

Källa: sater.se