Mora: Väg 943 mellan Sollerön och Gesunda stängd vecka 45

Mellan den 5-7 november är väg 943 som går mellan Sollerön och Gesunda stängd för fordonstrafik på grund av vägarbete.

Vägavstängningen beror på ett att ett byte av vägtrumma behöver göras och sker i höjd med Campingen på Sollerön.

Entreprenören beräknar att vägen stängs av från och med måndagen den 5 november klockan 05:00. Tid då vägen beräknas vara öppen igen är onsdagen den 7 november klockan 16:00, men arbetet påskyndas och kan eventuellt öppna tidigare än det.

För trafikanter som färdas denna sträcka hänvisar vi till att istället åka via väg 946, det vill säga norra delen av Sollerön mot Mora, under tiden som arbetet pågår. Skyltning kommer att finnas på plats.

Källa: morakommun.se