Borlänge: Rekordmånga vill bygga i Borlänge

Trycket på nya detaljplaner är högt i Borlänge kommun.

Byggbranschen spår en nergång av byggande under 2019, men i Borlänge har efterfrågan på detaljplaner från externa aktörer som vill bygga och investera i staden aldrig varit större. Vanligtvis har det varit ett tiotal pågående planuppdrag. I dagsläget är det tredubbelt så mycket, med hela 41 uppdrag. 

– Borlänge är hett, många exploatörer är intresserade av att investera här. Det har vi bland annat sett när vi gjort markanvisningstävlingar där allt fler är med och lämnar anbud. Det är ett annorlunda läge. Självfallet är det en angenäm utmaning som finns i många städer som växer, men alla detaljplaner kan inte göras samtidigt, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Borlänge kommun arbetar tillsammans med kommunala och privata byggaktörer för satsningar som möjliggör nya bostäder och etableringar. 

– Vi jobbar både med egna och externa planarkitekter för att snabbare kunna möta den stora efterfrågan på detaljplaner som finns. Vi söker ständigt efter fler planarkitekter som vill jobba i en stad som växer, säger Linda Nilsson, plan- och markchef i Borlänge kommun. 

Majoriteten av det som byggs nu i Borlänge är bostäder och skolor. 2016–2018 har över 350 bostäder blivit klara och ungefär lika många bostäder beräknas blir inflyttningsklara under 2019. 

– Utvecklingen av Borlänge kommer att fortsätta många år framöver. Vi vill bygga en stad som motsvarar Borlängebornas olika behov och önskemål, så att det finns valmöjligheter för boenden i olika storlekar och prisklasser, både bostads- och hyresrätter samt småhustomter. För att lyckas kräver det att vi tänker hållbart, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Borlänges utbyggnadsplan ska ses över och en uppdaterad prognos presenteras i början av det nya året. I dagsläget möjliggör planen för cirka 1500 nya bostäder perioden 2016–2019.

Källa: borlange.se