Vinterväghållning i Hedemora kommun

Det finns många mil vägar i kommunen som ska hållas framkomliga även under vintertid. Snöröjningen i Hedemora kommun är uppdelad på några olika aktörer beroendes på vilken typ av väg det är och var den ligger.

I centralorten är det Hedemora kommun som sköter väghållningen

I ytterområdena är det vägföreningar och vägsamfälligheter som sköter väghållningen.

På riksvägar och länsvägar är det Trafikverket med hjälp av underentreprenörer som sköter väghållningen.

Vill du läsa mer så hittar du information här
Centralorten
Övriga områden

Källa: hedemora.se