Mora: Mycket bra är gjort och mer kommer att göras

I Mora samarbetar kommunen, fastighetsägare, Mora köpstad och Visit Dalarna för att utveckla och förädla Mora till en ännu bättre plats för handel och besöksnäring. Under 2018 har upplevelsen av Mora stärkts på flera olika sätt, och mer kommer det att bli under 2019.

Handeln är betydelsefull
Handeln har en betydelsefull roll i Mora för både ortsbefolkning och besökare. Den senaste handelsstatistiken från 2017 visar att Mora kommun har en stark position som handelscentrum i Dalarna. Även besöksnäringssiffror från 2017 (TEM 2017) visar på en ökning och där är handeln en bidragande orsak. Digitaliseringen påverkar oss alla och är en tydlig påverkansfaktor på handeln. Den digitala utvecklingen gör att det händer mer inom handeln nu än vad det gjort de senaste åren.

Den förändring som sker med handeln i Mora centrum, där en del butiker upphör och utbudet förändras, är en del i den digitala utvecklingen. Den fysiska butiken kommer inte att försvinna men förutsättningarna förändras med konsumenternas nya beteenden, konsumentlogistik och samhällsekonomi. I Svensk Handel´s rapport ”Den fysiska handelsplatser i en digital värld” står att läsa att platser som enbart erbjuder handel kommer att få det tufft. Framtidens attraktiva handelsplatser kommer att ha ett bredare erbjudande med mer än handel för att locka besökare. Det är också en av de tydliga slutsatser som kom fram i den handelsutredning som Mora kommun lät göra 2016.

Summering av åtgärder 2018
Under året har representanter från Mora kommun, fastighetsägarnätverket, Mora köpstad och Visit Dalarna i Mora samarbetar på olika sätt kring handeln i Mora. Utgångspunkten är handelsutredningen från 2016. Utredningen visar både generella åtgärder som brukar vara positivt för handeln, och unika faktorer som är viktiga för fortsatt positiv handelsutveckling i Mora centrum.

 Här följer några av de åtgärder som har genomförts under året;

 • Ett stort arbete som genomförts under 2017 och 2018 är renoveringen av Kyrkogatan.
 • En parkeringsslinga runt centrum är uppsatt för att lättare hitta till centrums olika parkeringsplatser.
 • Centrumvandring inför invigning av Kyrkogatan. Effekter efter vandringen är bland annat målning av övergångsställen, justering av skyltning och beskärning av träd.
 • Trygghetsvandring runt centrum. Ett förebyggande arbete för att tillsammans stärka de offentliga platserna kring centrum i Mora och därigenom få ett tryggare centrum.
 • Projekt vackert Mora har bland annat investerat i ny belysning på Bälter Swens Torg, nya soptunnor på gågatan och nya planteringar i kommunalhusparken.
 • Utbildning för handeln i digital förflyttning.
 • Nya parkeringstaxor på kommunens parkeringar.
 • Flera nya etableringar så som Mora Färg & interiör och Espresso House.
 • Biografen har utökat med ytterligare en salong och Swedbank har flyttat in i nya lokaler.
 • Arbete med lokal handlingsplan för besöksnäringen i Mora har påbörjats.
 • Företagsutbildningar för besöksnäringsföretag har genomförts.
 • Fastighetsägare har renoverat fastigheter och Klocktorget har fått ny ägare.
 • Ett fritt wifi-nätverk längs Kyrkogatan finns på plats.

Planering framåt

För att fortsätta stärka handeln finns flera aktiviteter i röret under 2019. Bland annat är det klart att ett nytt gym, Actic öppnar en anläggning i delar av gamla Åhléns lokaler. Länsförsäkringar flyttar under våren till nya lokaler på Klocktorget vid Vasaloppsmålet. Fastighetsägarnätverket jobbar för att utveckla utbudet och diskussioner pågår med potentiella etablerare för några av de tomma lokalerna på Kyrkogatan. I januari öppnar The Bishop Arms upp portarna och i samma veva övergår Hotell Siljan till Hotel Bishop Arms. Ica Supermarket kommer att påbörja utbyggnaden av sin butik, de expanderar in i det som tidigare var Swedbanks lokaler.

Satsningar kommer att göras för att få handels- och besöksnäringsföretagen mer exportmogna, och få bra kompetens för att möta den internationella gästen. Exempel på det är att fler restauranger har menyer översatta till fler språk. Att det blir enklare för utländska besökare att förstå hur de ska göra för att betala parkeringstaxor. Andra satsningar är utbildningar i digitalisering.

Det planeras för ett gemensamt skyltprogram för centrum. Ett arbete pågår för att ta fram nya skyltar med vägvisare som ska finnas på Kyrkogatan. Med i planen finns också att ta fram samlingsskyltar som ska finnas på anslutande gator. När arbetet med genomfart Mora drar igång på allvar är det viktig att skyltningen är tydlig så att man hittar till centrum.

Inför sommarsäsongen kommer riktlinjer för användandet av offentlig plats finnas klara. Det ska bli en tydlighet i att använda allmän plats för olika ändamål, till exempel trottoarpratare, tillfällig försäljning och serveringar.

Flera infrastrukturarbeten kommer under 2019 att ske i och kring Norets handelsområde och Färnäs Kvarn. I Norets handelsområde kommer en ny stor dagvattenledning att grävas ner för att klara av den ökade dagvattenbelastningen som uppkommer när handelsområdenas byggs ut. Till midsommar kommer det nya handelsområdet Färnäs Kvarn att färdigställas. Flera intressenter finns som vill etablera sig på området.

Ett av Moras mer berömda stråk, det mellan Zornmuseet och Vasaloppsmålet, behöver få en tydligare gestaltning. Förarbeten med det kommer att dra igång under våren. Även andra stråk planeras att genomlysas för att på sikt få en tydligare karaktär.

Källa: morakommun.se