Borlänge: Ny bok slår hål på fördomar om hiv

on

Boken ”Leva livet – att åldras med hiv” slår hål på fördomar om den kroniska sjukdomen.

Boken är framtagen i ett treårigt projekt, Äldreprojektet, som drivs av Hiv Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

– Vi arbetar för hur vi gör de friska åren fler för de som lever med hiv, som är en kronisk sjukdom, samt att lyfta äldre- och hivperspektivet bland de som arbetar med äldre, säger Maria Granholm, medicinskt ansvarig i Borlänge kommun.

Borlänge kommun deltar i projektet som pilotkommun och Maria Granholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, arbetar som lokal projektledare för ett antal personer som deltar i boken. Även medarbetare i kommunen har deltagit genom att svara på en enkät om sina kunskaper om hiv och deltagit i djupintervjuer.

– Det finns en oro bland personer som lever med hiv, särskilt i den första generationen som åldras med hiv, när det kommer till bemötande, det medicinska omhändertagandet och risken för följdsjukdomar. Boken slår hål på fördomar och bidrar till en normalisering av hiv genom fakta och berättelser av personer som lever med hiv och som är över 50 år, säger Maria Granholm.

Boken lanserades i samband med Worlds AIDS Day i december 2018 och alla arbetsplatser inom kommunens sociala sektor kommer att få ett exemplar av boken för att skapa goda förutsättningar för en god vård på lika villkor för personer med hiv. Personalen kommer också att få tillgång till utbildning och material, som kan behövas för att känna sig trygga i vård, omsorg och bemötande.

Källa: Borlange.se