Mora: Dalaföreträdare kräver trafikplikt för Mora-flyget

on

Mora kommun och andra företrädare för länet kräver nu att en ny regering omedelbart ger Trafikverket i uppdrag att ordna trafikplikt på flygsträckan Mora-Stockholm. Alla flygplatser i Dalarna behövs, skriver dalaföreträdarna.

Bland de som står bakom utspelet är Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora. Näringslivet i Mora är beroende av regelbunden flygtrafik och Mora kommun är delägare i Dalaflyg AB, som driver flygplatserna i Mora och Borlänge.

De övriga delägarna är Borlänge och Falu kommuner, samt Region Dalarna. I Sälen pågår arbetet med att färdigställa den nya privatägda flygplatsen Scandinavian Mountains Airport.

”Under den senaste veckan har det varit en livlig debatt om hur många flygplatser som ska finnas i länet, samt vilken betydelse och funktion dessa ska ha. Att flygplatserna ställs emot varandra är olyckligt då dessa har olika funktioner som alla behövs”, säger Anna Hed.

På måndagen presenterades ett upprop från Dalarna i samband med Folk- och försvar-konferensen i Sälen. Förutom Anna Hed från Mora kommun medverkade landshövding Ylva Thörn, Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande Region Dalarna, Anders Mjöberg, VD i Dalaflyg och Anders Bjernulf, VD Destination Sälenfjällen.

Utspelet om Dalaflygplatsernas betydelse är undertecknat av ytterligare 19 tunga företrädare i länet.

”Flygplatserna har även andra, mycket samhällsviktiga funktioner. Inte minst har de regionala flygplatserna en stor betydelse för möjligheterna att bedriva en nära och jämlik vård. Ambulansflyg ger god tillgång till högspecialiserad vård, blod- och organtransporter även för Dalarnas befolkning och dem som besöker oss”, står det bland annat i uttalandet.

För Moras situation beskrivs situationen så här i utspelet:

”Sedan reguljärtrafiken från Mora flygplats upphörde i februari 2018 har näringslivet redan sett stora problem när det gäller att få ägare, kunder och andra intressenter att besöka företagen i framförallt norra och västra Dalarna. Detsamma gäller behovet av resor åt andra hållet då en stor andel är exportföretag. Idag tar resorna lång tid i anspråk och för stor del läggs på resandet vilket påverkar företagens produktion och arbetsmiljön för dem som reser. En del företag har också signalerat att det finns planer på att flytta hela sin verksamhet då infrastrukturen inte fungerar.”

Källa: Morakommun.se