Hedemora: Integration – en vinnare för hela Hedemora kommun

Välkommen till en inspirerande och kunskapsbildande avslutningskonferens för Hedemora kommuns AMIF-projekt ”En väg in”. Det blir en heldag med fokus på jämställdhet, integration och mångfald utifrån projektets verksamhet och mål.

”En väg in” är ett treårigt EU-projekt finansierat av Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF). Syftet har varit att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända med asyl, PUT eller TUT i Hedemora oavsett kön att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet har haft en vision om att underlätta det sociala och yrkesinriktade nätverksbildandet för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att utveckla nya hållbara metoder och verktyg skulle projektet hjälpa nya svenskar i Hedemora ut i arbete och företagande. Det skulle vara enklare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. En viktig förutsättning för att uppnå målen var att arbeta utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I förlängningen hade projektet som mål

att motverka rasism och diskriminering samt stärka integrationen i samhället. Nu vill vi sprida de kunskaper, erfarenheter och resultat som projektet har utmynnat i och bjuder därför in till avslutningskonferens i Hedemora.

Plats: S:t Paulusgården, Hedemora Datum: tisdagen den 27 augusti Tid: 8:30- 15:30

Anmälan: Anmäl dig via www.hedemora.se/envaghedemora/konferens senast den 13 augusti.

Källa: hedemora.se