Avesta: Stora Enso hakar på kommunprojekt

on

Sedan drygt ett år tillbaka pågår projekt ”Vilka är vi?” i Avesta kommun. Ett projekt som handlar om medarbetarskap och som syftar till att ta tillvara anställdas kompetens på rätt sätt oavsett om de bott i Sverige i hela sitt liv eller flyttat hit på senare år.

Detta projekt anammas nu även av Stora Enso i Fors.

– De här frågorna berör fler än de kommunanställda och när företaget Stora Enso fick höra talas om projektet beslöt de sig för att testa om konceptet är något för dem. Under hösten kommer en mindre pilotomgång att köras och om det faller väl ut finns möjlighet att växla upp i större skala, berättar Avesta kommuns integrationsstrateg Birgitta Hägg.

Idén till projektet uppstod ur ett behov av att jobba med de frågor som blev aktuella när det kom många nyanlända till kommunen. Nya människor innebär alltid en ny situation. Projektet ”Vilka är vi?” utgår från den verklighet vi lever i och blickar framåt: Hur kan vi tillsammans skapa ett samtalsklimat där allas röster blir hörda? Hur kan vi hantera våra olikheter?  Hur kan vi få en inkluderande gemenskap?

När Avesta kommuns medarbetare gått igenom utbildningarna och samtalsgrupperna i projektet, erbjuds nu andra att ta del av projektet.

Först ut är Stora Ensos personalenhet och likabehandlingsgruppen i samverkan med Avesta kommuns projektledare. Tillsammans kommer de att se på fem ”Vilka är vi?”-filmer och samtala om hur Stora Enso kan bli ännu bättre på att jobba mot det som är projektets mål: Väl fungerande arbetsgrupper där alla har utbyte av varandras olikheter och ser likheter

genom att samverka utifrån kompetens, intresse och behov. Och här vill Stora Enso ligga i framkant!

Källa: Avesta.se