Rättvik: Delar av Nyhedsskolan stängs från och med höstterminen 2019

Ersättningslokaler ordnas i centrala Rättvik och skolstart för berörda elever blir på tisdag 20 augusti. Problem med fastigheten har funnits sedan tidigare och nyligen upptäcktes nya problem som nu leder till att Nyhedsskolan delvis stängs.

Ej försvarbart med vidare reparationer

Rättviks fastigheters (RFAB) vd Björn Evbjer sammanfattar problemen med Nyhedsskolan:

”Nyhedsskolan har under en längre tid varit ifrågasatt ur flera perspektiv.

RFAB har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för både elever och lärare att verka i miljön.

Vid återkomsten efter semesterperioden kvarstod en del åtgärder. Nya prover togs och arbetet fortsatte med inriktning på att få klart allt fram till skolstart.

Då påträffas nya problem som innebär ytterligare kostnader.

Vi har nått en punkt där det inte går att försvara denna långdragna process varken ur verksamhetens perspektiv eller kostnadsmässigt. Investeringarna är för stora i synnerhet när vi inte med säkerhet kan säga att dessa räcker för att skapa en acceptabel arbetsmiljö för alla parter.”

Ersättningslokaler ordnas i centrala Rättvik

Barn- och utbildningsförvaltningens chef i Rättviks kommun, Lars Kratz, redogör för vad som beslutats gällande ersättningslokaler:

”Delar av Nyhedsskolan stängs ner från och med höstterminen 2019. Stängningen gäller hela läsåret 2019/2020.

  • Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 flyttar till före detta Dal-Jerks förskola med lokaler längs Vasagatan. Det är lokaler som tidigare tillhörde Dal-Jerksskolan och som senare har varit förskola och Handikappens hus.
  • Årskurs 3 kommer att ha verksamhet i modulerna vid Nyhedsskolan.
  • Årskurs 4 kommer att vara i de tillgänglighetslokaler som finns vid Nyhedsskolan.
  • Årskurs 5 kommer att ha sin verksamhet på Rättviksskolan i centrala Rättvik.
  • Fritidshem för F-2 på Dal Jerk
  • Fritidshem för åk 3-4 på Nyhedsskolan
  • Trä och metallslöjdslokalerna kommer att användas på Nyhedsskolan

Skolstart för alla berörda elever blir på tisdag 20 augusti kl.8 vid Nyhedsskolan.

Källa: rattvik.se