Säter: Kommunens tallar nedsågade av misstag

on

Bostadsbolaget SBB arbetar med att göra i ordning den egna tomten för att bygga ett efterlängtat LSS-boende vid infarten till Skönviksområdet. Intill SBB:s tomt ligger kommunal mark. När SBB:s tomt skulle röjas av entreprenör gjordes tyvärr ett misstag. Entreprenören sågade ner flera stora, äldre tallar, som stod på kommunens mark.
– Vi tycker naturligtvis att det är väldigt tråkigt det som hänt, säger Krister Vice VD , SBB.
– Det var vår entreprenör som sågade ner tallarna och därför är ansvaret vårt.

Kommunen och SBB diskuterar nu hur SBB ska kunna kompensera kommunen för de nedsågade träden.

Tallarna var en viktig del i naturupplevelsen i området, och eftersom de var så gamla och höga så är de också mycket svåra att ersätta.
– Det är inte helt enkelt, säger Andreas chef på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Säters kommun

– Jag hoppas att vi ska komma fram till en bra överenskommelse, och jag vet att SBB också vill försöka lösa detta på bästa sätt. Vi inväntar nu besked från Länsstyrelsen innan vi beslutar hur vi ska hantera detta.
Alléer är generellt skyddade genom miljöbalken, och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen ska nu bedöma om dessa träd var skyddade enligt miljöbalken.

Källa: sater.se